fbpx

Personvernerklæring for Alpha Aksepta AS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Alpha Aksepta AS samler inn og bruker personopplysninger.
I enkelte av våre tjenester fungerer vi kun som databehandler og behandler dine personopplysninger etter instruksjoner fra vår kunde, f.eks. når vi leverer fakturatjenester. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i forbindelse med disse tjenestene, ber vi deg ta kontakt med din avtalepart.
Inkasso er en oppgave av offentlig interesse, og er regulert i Inkassoloven av 13. mai 1988. Vi har dermed et gyldig juridisk grunnlag for å behandle dine personopplysninger.

1. Behandlingsansvarlig

Alpha Aksepta AS v/daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

2. Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som alpha-aksepta.no. Alpha Aksepta AS bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

3. Personopplysninger som behandles og lagres

Vi utfører regnskap- og inkassotjenester for i hovedsak næringsdrivende, men vi får også enkelte oppdrag fra privatpersoner.
For å utøve vår virksomhet er det nødvendig å innhente og lagre ulike personopplysninger. Dette kan være:
Navn, adressehistorikk, fødselsnummer, kontaktopplysninger, epostadresser, arbeidsgiver, lønnsopplysninger, kontonummer, kredittinformasjon, skatteopplysninger, formuesgoder. Også informasjon som måtte fremgå av brev, eposter, SMS vil kunne lagres relatert til deg som enten kunde, ansatt hos kunde eller skyldner ifm inkassosak. Vi vil også kunne lagre bilag og underliggende dokumenter i forbindelse med oppdraget som er nødvendig for utøvelse av vår virksomhet.

De personopplysningene som innsamles, hentes først og fremst inn fra

 • Oppdragsgiver/kreditor/kunde
 • Skyldner selv
 • Skyldners representanter (NAV, gjeldsrådgiver osv.)
 • Myndighetene
 • Kredittopplysningsbyrå
 • Offentlige registre
 • Informasjonsleverandører

4. Formål med behandlingen

 • Korrekt identifisering
 • Skyldners finansielle status
 • Vurdering av hensiktsmessig inndrivelse
 • Oppdatering av person og kontaktopplysninger
 • Nødvendig for utøvelse av vår virksomhet

5. Rettslig grunnlaget for behandlingen

Alpha Aksepta AS`lovlige adgang til behandling av personopplysninger i forbindelse med innfordring av utestående krav på vegne av våre oppdragsgivere er hjemlet i personvernforordningens artikkel 6 (1) (c) som angir at behandlingen må være nødvendig for oppfyllelse av en rettslig forpliktelse, jf. artikkel 6 (3) (b), i det grunnlaget for behandling av personopplysninger er fastsatt i nasjonal rett i kraft av inkassoloven.

Hertil kommer at inkassovirksomhet skjer på grunnlag av konsesjon/bevilling, samt at rammevilkår som ellers er oppstilt for inkassovirksomhet i form av rundskriv fra departement og tilsynsmyndighet forutsetter behandling av personopplysninger bl.a. om sluttkundens/skyldners økonomiske forhold (inntekt, formue, gjeld, utlegg, pant osv.).

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi kan dele dine personopplysninger med våre leverandører som tilrettelegger og/eller leverer deler av våre tjenester, f.eks. utskrifts- og posttjenester, søk i tinglysingsregistrene, kundesentre, inkassonettverk, juridiske representanter, osv. Vi kan også dele dine personopplysninger med vår kunde (din avtalepart), kredittopplysningsbyråer, forliksråd, namsmannen og andre offentlige myndigheter.
For å kunne behandle din sak vil våre medarbeidere ha tilgang til dine personopplysninger når det er nødvendig. I slike tilfeller vil det kun gis tilgang etter behov og etter de formål som er beskrevet og kun hvis medarbeideren er bundet av taushetsplikt.

7. Sletting av personopplysninger

Personopplysninger som ikke ansees som nødvendig for videre kundeforhold eller oppfølging blir slettet i henhold til bransjenorm utarbeidet av Virke inkasso (vår bransjeorganisasjon). Lagringstiden vil derfor variere.
Personlige data kan være innhentet under innfordringsprosessen og vil være knyttet til en aktiv sak i hele saksløpet. Den personlige koblingen til en sak anonymiseres senest 3 år etter sakens avslutningsdato.

8. Rettigheter for den registrerte

Du har på anmodning rett til å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene rettes eller slettes. I slike tilfeller skal vi gjøre alt som innen rimelighetens grenser er mulig for å etterkomme din anmodning så raskt vi kan.

Kan du be om retting/sletting?
Dersom du mener vi har registrert feil informasjon om deg har du rett til å informere oss om dette, er det noe feil er det viktig at vi får denne informasjonen.
Hvis vi behandler dine personopplysninger på en ulovlig måte, for eksempel hvis vi behandler dine personopplysninger lenger enn nødvendig, eller uten grunn, kan du be oss om å slette slik informasjon.

9. Tilbaketrekking av samtykke

Vi baserer ikke vår behandling av personopplysninger på samtykke, men gitt at enkelte behandlingsaktiviteter kan være basert på samtykke, har du rett til å trekke dette samtykket tilbake. Vi vil i slike tilfeller stanse behandlingsaktivitetene basert på dette juridiske grunnlaget.
Vi vil også varsle andre vi har delt dine personopplysninger med om at du har trukket samtykket.
Hvis du som privatperson ikke er fornøyd med svaret eller mener vi behandler dine personopplysninger på en ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre www.datatilsynet.no.

10. Personvernombud

Vår virksomhet er ikke pliktig til å ha personvernombud.

11. Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å vite hvilke data vi har lagret om deg finner du vår kontaktinformasjon på vår hjemmeside www.alpha-aksepta.no. Vi er pliktig til å gi deg svar innen 30 dgr.