fbpx
Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter Likviditetssituasjonen for store deler av næringslivet er presset som følge av tiltakene som er iverksatt for å redusere utbredelsen av Covid-19-viruset i samfunnet. Små og store bedrifter i Norge tar i...
Inkasso under koronakrisen

Inkasso under koronakrisen

Inkasso under koronakrisen  Som inkassoselskap har vi en viktig funksjon på vegne av små og store bedrifter som trenger likvider for å unngå å komme i økonomiske problemer.  Våre oppdragsgivere er i hovedsak små- og mellomstore bedrifter. Alle disse vil på en eller...
Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres

Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres

Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres   Permittering i forbindelse med virusutbruddet skal varsles den enkelte 2 kalenderdager før iverksetting. Normalt har arbeidsgiver lønnsplikt overfor sine ansatte i de første 15 dagene av en permittering. Regjeringen foreslår å...