fbpx

Inkasso under koronakrisen 

Som inkassoselskap har vi en viktig funksjon på vegne av små og store bedrifter som trenger likvider for å unngå å komme i økonomiske problemer.

 Våre oppdragsgivere er i hovedsak små- og mellomstore bedrifter. Alle disse vil på en eller annen måte bli berørt av de tiltakene som er iverksatt for å redusere spredningen av Covid-19-viruset. De som opplever redusert eller helt stans i aktiviteten vil kunne få likviditetsmangel. Ikke nok med at det blir mindre etterspørsel, men de som selger varer/tjenester på kreditt, vil i større grad stille seg spørsmål; får vi betalt?

Hva som skjer i salgsfasen er ikke noe vi som inkassoselskap kan påvirke. Det er en risikovurdering bedriften selv må ta etter å ha gjort den kredittvurderingen som er nødvendig før salget blir gjort. Vi som inkassator blir involvert først etter at salget/tjenesten er utført og faktura ikke betalt som avtalt.

Vår grunnholdning er at vi skal ha respekt, ikke bare for den som har penger til gode, men også den som skyldner penger. Denne grunnholdningen står fast både i gode og dårlige tider!

Vi vil i denne tiden oppleve flere henvendelser om betalingsutsettelser og
avdragsordninger. Dette vil berøre våre oppdragsgivere som får ytterligere forsinket betaling.

Det er satt inn mange tiltak for å redusere de negative konsekvensene dette viruset har på økonomien både til privatpersoner og bedrifter. Det handler også om å nyttiggjøre seg disse tiltakene.

Myndighetene oppfordrer til solidaritet og dugnadsinnsats.

 

Hva kan vi bidra med som inkassoselskap?

 • Vi vil i utgangspunktet håndtere våre løpende oppdrag og de oppdrag vi
  mottar fortløpende på vanlig måte.
 • Vi vil sende ut purre- og inkassobrev med 14-dagers frister i h.t. loven.
 • Som tidligere oppfordrer vi skyldner til selv å ta kontakt dersom han/hun
  har problemer med å betale slik at vi sammen finner en løsning.
 • Dersom skyldner ikke tar kontakt, gjør vi det vi makter for å oppnå
  kontakt med skyldner. Dette gjør vi alltid før vi vurderer evt. rettslige
  tiltak. Skyldner får derfor alle muligheter til selv å komme med forslag til
  løsning.

Vi håper, og tror, at skyldner i større grad selv tar kontakt for å finne en løsning i
disse tider. Terskelen til å ta kontakt blir kanskje mindre når man har et alibi som alle
kan forstå. Så lenge skyldner selv viser initiativ til å finne en løsning, vil vi som tidligere, være fleksible.

I de tilfeller vi er kjent med at skyldner har økonomisk problemer vil vi inntil
situasjonen normaliserer seg:

 • Utsette begjæringer om tvangssalg.
 • Ikke ta oss betalt for avdragsordninger med mer enn 4 avdrag som loven
  tillater oss.
 • Ikke begjære utkastelser/tvangsfravikelser.
 • Være restriktive med hensyn til rettslig pågang.

Ovennevnte er også en oppfordring fra styret i vår bransjeorganisasjon – Virke
Inkasso – til inkassoselskapene i Norge tilknyttet organisasjonen.

Dersom noen ønsker å drøfte utfordringer med innkreving av utestående fordringer
med oss, kan Jan Aune kontaktes på tlf. 911 05 660, evt. jan@alpha-aksepta.no

 

Vi har flyttet vår avdeling i midtbyen

Den 1 juni 2023 flyttet vi vårt avdelingskontor i midtbyen fra Kjøpmannsgata 52 til Nygata 19 B (Bakklandet), som ligger i brosteinsgata ca midt i...

Nyhetsbrev fra a-ordningen

Ny lønnsstøtteordning Det er innført en ny midlertidig lønnsstøtteordning som skal gjelde for desember 2021, og januar og februar 2022. Ordningen er...

ALPHA AKSEPTA ÅPNER AVDELING I MIDTBYEN.

Vi har tro på lokalisering og tilgjengelighet nære våre kunder og har besluttet å åpne avdeling i Kjøpmannsgata 52 den 01 oktober 2021. Vi kan med...

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter Likviditetssituasjonen for store deler av næringslivet er presset som følge av...

Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres

Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres   Permittering i forbindelse med virusutbruddet skal varsles den enkelte 2 kalenderdager før iverksetting....

Hva blir nytt om permittering, sykepenger, omsorgspenger fra 19. mars

Hva blir nytt om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. fra 19. mars   Regjeringen og partiene på Stortinget er nå enige om et forlik for...

Kutter merverdiavgift og utsetter innbetalingsfrister

Kutter merverdiavgift og utsetter innbetalingsfrister   Regjeringen legger fredag frem en rekke nye tiltak som skal dempe effektene av...

Kontakt oss

Adresse

Alpha Økonomi AS
Heimdalsvegen 10
7080 Heimdal

E-Post

post@alpha-as.no

Ring Oss

TELEFON: (+47) 72 90 90 72

FORETAKSREGISTERET

986 270 027 MVA

Send oss en melding