fbpx

Hva blir nytt om permittering, sykepenger,
omsorgspenger mv. fra 19. mars

 

Regjeringen og partiene på Stortinget er nå enige om et forlik for en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviuset. I denne artikkelen vil vi gi en oversikt over innholdet i pakken.

 

Forliket inkluderer følgende: 

  • Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får en midlertidig inntektssikring
  • Permitterte sikres “full” lønn i 20 dager etter at permitteringen er iverksatt.
  • Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes til 0,75 G.
  • Permitterte sikres minimum 80 % av inntekten sin opptil 3 G, og 62, 4% av inntekten mellom 3 G og 6 G i permitteringsperioden.
  • Arbeidsgiverperioden ved sykefravær knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager for arbeidstakere.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger og omsorgspenger fra dag 4.
  • Egne tiltak for lærlinger
  • Perioden med omsorgspenger dobles og arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres til 3 dager.

 

Permittering – reduksjon av arbeidsgiverperiode

Arbeidsgivere har vært forpliktet til å betale lønn i et bestemt antall dager etter at permitteringen er iverksatt. Dette omtales som arbeidsgiverperiode. Denne arbeidsgiverperioden har fra 2019 bestått av 15 dager. Det betyr at arbeidsgivere må betale lønn i 15 dager når varslingsfristen (2 eller 14 dager) er ute, og permitteringen starter.

Forliket innebærer at arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager.
Endringene vil også få anvendelse for permitteringer som allerede er iverksatt. Dette innebærer at arbeidsgiverperioden “fryses” på det antall dager som allerede er avviklet når loven trer i kraft, og som utgjør minst to dager. Hvis det eksempelvis er avviklet en arbeidsgiverperiode på seks dager, vil arbeidsgiverperioden anses som avsluttet.

 

“Full” lønn i 20 dager til de permitterte

Arbeidstakere som er permittert har tidligere fått utbetalt full lønn i en arbeidsgiverperiode på 15 dager, for så å få utbetalt dagpenger tilsvarende 62,4 prosent av lønnen inntil 6 G fra Nav, etter en ventetid på tre dager. Forliket innebærer at arbeidstakere sikres 2 dager med full lønn fra arbeidsgiver, og 18 dager med “full” lønn fra Nav. Det er kun lønn oppad begrenset til 6 G som vil kompenseres fra Nav.

Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter for de permitterte er videre foreslått tatt bort, slik at de som blir permittert slipper å gå tre dager uten inntekt.

Etter 20 dager med “full” lønn, vil arbeidstaker få utbetalt minimum 80 % av lønnen opptil 3 G og 62,4 % av lønnen opptil 6 G. Lønn utover 6 G tas ikke med i beregningen.

Dagpenger til en utvidet gruppe

For å ha rett til dagpenger, har det tidligere vært et krav om at man må ha hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 G i de siste 12 månedene, eller 3 G i løpet av de siste 36 månedene. Forliket innebærer at inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres til 0,75 G.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet, vil inntektsgrunnlaget sikres på et nivå med lærlingelønnen.

Selvstendige næringsdrivende har normalt ikke krav på dagpenger. Les mer om dette her. Forliket innebærer at selvstendig næringsdrivende og frilansere får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter. Beregningsgrunnlaget for dagpengene er begrenset til 6 G. Kompensasjonen inntrer fra og
med 17. dag etter inntektsbortfallet.

Krav til redusert arbeidstid for rett til dagpenger reduseres

En permittering kan være hel eller delvis. Størrelsen på arbeidstidsreduksjonen kan påvirke om arbeidstaker vil ha rett til dagpenger. I dag har kun arbeidstakere som har fått redusert
arbeidstiden sin med minst halvparten (50 prosent) rett til dagpenger.

Reduksjonen relaterer seg altså til den stillingsprosent man er ansatt i – det kreves ikke at man er permittert i 50 % sett i forhold til full stilling. Regjeringen har foreslått at kravet til arbeidstidsreduksjon for å
ha rett til dagpenger reduseres fra 50% til 40 %. Mer om arbeidstakers rett til dagpenger under permittering (nav.no)

Omsorgspenger

Omsorgspenger, også kjent som “hjemme med sykt barn-dage”, gir arbeidstaker som er borte fra jobben grunnet blant annet sykt barn eller barnepassers sykdom rett til et bestemt antall dager med lønnet permisjon.

Perioden med omsorgspenger dobles

Hvor mange omsorgsdager den enkelte arbeidstaker har rett til varierer ut fra antall barn, eventuell kronisk sykdom hos barn og samlivssituasjonen til den ansatte. Normalt er omsorgspenger forbeholdt foreldre med barn som er 12 år eller yngre.

Forliket innebærer at antall dager med omsorgspenger dobles. Det betyr at arbeidstakere med for eksempel 10 omsorgsdager vil få 20 omsorgsdager.

 

Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres

Arbeidsgiver har lønnsplikt de dagene arbeidstaker har omsorgspermisjon. Omsorgspenger fra arbeidsgiveren beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Arbeidsgiver må normalt dekke omsorgspenger til arbeidstaker (arbeidsgiverperiode) i 10 dager, og vil kunne kreve refusjon fra NAV for de dagene som overstiger 10. Forliket innebærer at arbeidsgiverperioden reduseres til 3 dager.

Forliket innebærer at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4. Det resterende vil dekkes av NAV.

Sykepenger – reduksjon av arbeidsgiverperiode

Hvis arbeidstaker blir arbeidsufør grunnet sykdom eller skade, vil arbeidstaker kunne ha rett til sykepenger. Les mer om sykepenger.
Arbeidsgiver har vært forpliktet til å betale full lønn inntil 6 G i en arbeidsgiverperiode som tilsvarer 16 kalenderdager.
Forliket innebærer at arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4 etter de samme reglene

 

 

Vi har flyttet vår avdeling i midtbyen

Den 1 juni 2023 flyttet vi vårt avdelingskontor i midtbyen fra Kjøpmannsgata 52 til Nygata 19 B (Bakklandet), som ligger i brosteinsgata ca midt i...

Nyhetsbrev fra a-ordningen

Ny lønnsstøtteordning Det er innført en ny midlertidig lønnsstøtteordning som skal gjelde for desember 2021, og januar og februar 2022. Ordningen er...

ALPHA AKSEPTA ÅPNER AVDELING I MIDTBYEN.

Vi har tro på lokalisering og tilgjengelighet nære våre kunder og har besluttet å åpne avdeling i Kjøpmannsgata 52 den 01 oktober 2021. Vi kan med...

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter Likviditetssituasjonen for store deler av næringslivet er presset som følge av...

Inkasso under koronakrisen

Inkasso under koronakrisen  Som inkassoselskap har vi en viktig funksjon på vegne av små og store bedrifter som trenger likvider for å unngå å komme...

Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres

Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres   Permittering i forbindelse med virusutbruddet skal varsles den enkelte 2 kalenderdager før iverksetting....

Kutter merverdiavgift og utsetter innbetalingsfrister

Kutter merverdiavgift og utsetter innbetalingsfrister   Regjeringen legger fredag frem en rekke nye tiltak som skal dempe effektene av...

Kontakt oss

Adresse

Alpha Økonomi AS
Heimdalsvegen 10
7080 Heimdal

E-Post

post@alpha-as.no

Ring Oss

TELEFON: (+47) 72 90 90 72

FORETAKSREGISTERET

986 270 027 MVA

Send oss en melding