fbpx

Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres

 

Permittering i forbindelse med virusutbruddet skal varsles den enkelte 2 kalenderdager før iverksetting. Normalt har arbeidsgiver lønnsplikt overfor sine ansatte i de første 15 dagene av en permittering.

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsgiverperioden fra 15 til 2 arbeidsdager. Formålet er å redusere arbeidsgiveres kostnader ved permittering slik at de bedre kan tilpasse seg markedssvikt.
Det er foreslått at endringene trer i kraft så raskt som praktisk mulig.

Regjeringen jobber for at endringene sanksjoneres torsdag 19. mars med umiddelbar ikrafttredelse samme dag. Departementet opplyser at endringene i arbeidsgivers lønnsplikt vil få virkning for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to arbeidsdager ved ikrafttredelsen slipper ytterligere lønnspliktdager.

Etter to arbeidsdager med permitteringslønn inntrer et midlertidig opphør av arbeidsforholdet, hvor arbeidstakeren fritas for sin arbeidsplikt samtidig som virksomheten fritas for sin lønnsplikt. I denne forbindelse har departementet gitt følgende eksempel på hvordan dette skal håndteres
for iverksatte permitteringer:

«Arbeidsgiver A varsler permittering 10. mars. Permitteringen ble iverksatt 12. mars. Arbeidsgiver betaler permitteringslønn fram til nye regler trer i kraft. Hvis nye regler trer i kraft torsdag 19. mars, vil bedriften ha betalt permitteringslønn fra 12. mars til og med 18. mars. Deretter går de permitterte over på dagpenger. De resterende dagene med lønnsplikt
etter gamle regler faller bort.»

Vi har flyttet vår avdeling i midtbyen

Den 1 juni 2023 flyttet vi vårt avdelingskontor i midtbyen fra Kjøpmannsgata 52 til Nygata 19 B (Bakklandet), som ligger i brosteinsgata ca midt i...

Nyhetsbrev fra a-ordningen

Ny lønnsstøtteordning Det er innført en ny midlertidig lønnsstøtteordning som skal gjelde for desember 2021, og januar og februar 2022. Ordningen er...

ALPHA AKSEPTA ÅPNER AVDELING I MIDTBYEN.

Vi har tro på lokalisering og tilgjengelighet nære våre kunder og har besluttet å åpne avdeling i Kjøpmannsgata 52 den 01 oktober 2021. Vi kan med...

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter Likviditetssituasjonen for store deler av næringslivet er presset som følge av...

Inkasso under koronakrisen

Inkasso under koronakrisen  Som inkassoselskap har vi en viktig funksjon på vegne av små og store bedrifter som trenger likvider for å unngå å komme...

Hva blir nytt om permittering, sykepenger, omsorgspenger fra 19. mars

Hva blir nytt om permittering, sykepenger, omsorgspenger mv. fra 19. mars   Regjeringen og partiene på Stortinget er nå enige om et forlik for...

Kutter merverdiavgift og utsetter innbetalingsfrister

Kutter merverdiavgift og utsetter innbetalingsfrister   Regjeringen legger fredag frem en rekke nye tiltak som skal dempe effektene av...

Kontakt oss

Adresse

Alpha Økonomi AS
Heimdalsvegen 10
7080 Heimdal

E-Post

post@alpha-as.no

Ring Oss

TELEFON: (+47) 72 90 90 72

FORETAKSREGISTERET

986 270 027 MVA

Send oss en melding